TOUR LỄ HỘI 2018

THÁI BÌNH - YÊN TỬ - CHÙA LÂN - CHÙA BA VÀNG

THÁI BÌNH - YÊN TỬ - CHÙA LÂN - CHÙA BA VÀNG

Giá:

360.000 Đ VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

TP Thái Bình

Phương tiện:

Ô Tô.

Khách sạn:

Không Chi tiết Đặt tour
HP-01: Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An - Bái Đính

HP-01: Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An - Bái Đính

Giá:

423.000đ / khách ( Đã bao gồm xe điện khứ hồi) VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Không./. Chi tiết Đặt tour
HP-02: CHÙA BÁI ĐÍNH - TAM CỐC BÍCH ĐỘNG

HP-02: CHÙA BÁI ĐÍNH - TAM CỐC BÍCH ĐỘNG

Giá:

460.000 đ/ khách - VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-03: CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - CỐ ĐÔ HOA LƯ

HP-03: CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - CỐ ĐÔ HOA LƯ

Giá:

480.000 đ / khách - VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-04: VÂN LONG - CỐ ĐÔ HOA LƯ - CHÙA BÁI ĐÍNH

HP-04: VÂN LONG - CỐ ĐÔ HOA LƯ - CHÙA BÁI ĐÍNH

Giá:

493.000 đ / khách - VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-05: HOA LƯ - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - ĐỀN TRẦN - THÁP PHỔ MINH

HP-05: HOA LƯ - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - ĐỀN TRẦN - THÁP PHỔ MINH

Giá:

443.000 đ / khách - VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-06: CHÙA NON NƯỚC - CỐ ĐÔ HOA LƯ - BÁI ĐÍNH - PHỦ GIẦY - ĐỀN TRẦN - THÁP PHỔ MINH

HP-06: CHÙA NON NƯỚC - CỐ ĐÔ HOA LƯ - BÁI ĐÍNH - PHỦ GIẦY - ĐỀN TRẦN - THÁP PHỔ MINH

Giá:

448.000 đ/khách - VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình / Nam Định / Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-07: ÔNG HOÀNG MƯỜI - QUÊ BÁC - ĐỀN SÒNG - ĐỀN CÔ CHÍN

HP-07: ÔNG HOÀNG MƯỜI - QUÊ BÁC - ĐỀN SÒNG - ĐỀN CÔ CHÍN

Giá:

945.000 đ/khách VND

Thời gian:

2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô Tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour
HP-08: LĂNG MỘ ĐẠI TƯỚNG - ÔNG HOÀNG MƯỜI - QUÊ BÁC - ĐỀN SÒNG - CÔ CHÍN - NON NƯỚC

HP-08: LĂNG MỘ ĐẠI TƯỚNG - ÔNG HOÀNG MƯỜI - QUÊ BÁC - ĐỀN SÒNG - CÔ CHÍN - NON NƯỚC

Giá:

988.000 đ/khách VND

Thời gian:

2 Ngày 2 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô Tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour
HP-09: ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN - CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP - CHÙA PHẬT TÍCH - ĐỀN ĐÔ

HP-09: ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN - CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP - CHÙA PHẬT TÍCH - ĐỀN ĐÔ

Giá:

379.000 đ/khách VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-10: BÀ CHÚA KHO - ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP

HP-10: BÀ CHÚA KHO - ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP

Giá:

396.000 đ / Khách VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-11: CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP - ĐỀN BẮC LỆ - CÔ NĂM SUỐI LÂN - ĐỀN KỲ CÙNG - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CỬA KHẨU TÂN THANH

HP-11: CHÙA DÂU - CHÙA BÚT THÁP - ĐỀN BẮC LỆ - CÔ NĂM SUỐI LÂN - ĐỀN KỲ CÙNG - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CỬA KHẨU TÂN THANH

Giá:

1.091.000 đ/khách VND

Thời gian:

2 Ngày 2 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour
HP-12: ĐỀN BÀ CHÚA KHO - TP LẠNG SƠN - ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CỬA KHẨU TÂN THANH - NHỊ THANH - TAM THANH

HP-12: ĐỀN BÀ CHÚA KHO - TP LẠNG SƠN - ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CỬA KHẨU TÂN THANH - NHỊ THANH - TAM THANH

Giá:

VND

Thời gian:

2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour
HP-13: ĐỀN BẮC LỆ - CÔ NĂM SUỐI LÂN - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - NHỊ THANH - TAM THANH - CỬA KHẨU TÂN THANH

HP-13: ĐỀN BẮC LỆ - CÔ NĂM SUỐI LÂN - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - NHỊ THANH - TAM THANH - CỬA KHẨU TÂN THANH

Giá:

1.040.000 đ/khách VND

Thời gian:

2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour
HP-14: ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẪU ÂU CƠ

HP-14: ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẪU ÂU CƠ

Giá:

360.000 đ/khách VND

Thời gian:

1 Ngày

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội | Hòa Bình

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
HP-15: ĐỀN HÙNG - TAM ĐẢO - CHÚA THƯỢNG NGÀN - TÂY THIÊN THIỀN VIỆN

HP-15: ĐỀN HÙNG - TAM ĐẢO - CHÚA THƯỢNG NGÀN - TÂY THIÊN THIỀN VIỆN

Giá:

999.000 đ / khách VND

Thời gian:

2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành:

Thái Bình | Nam Định | Hà Nội

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn 2* Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT